top of page

SAMEN
ARCHITECTUUR

TERUG GODDELIJK MAKEN

Waarom?


De tijd is Nu om te zien en voelen wie Wij werkelijk Zijn en dat we Architectuur terug in veréénlijniging brengen met de Bron, met de Goddelijkheid. De Nieuwe Aarde Verrijst.

 

Om sacrale geometrieën, circulaire economie, holistische kwalificatie van materialen en bouwtechnieken te ontwikkelen en gebruiken hiervoor.

Om voorbij al wat we kennen en gedaan hebben te gaan. Zodat we de oude aarde overstijgen en de Meester Architecten Zijn van de Nieuwe Aarde.


Om de Hemel op Aarde, als een Hof van Eden, te co-creëren en bouwen

Om te verenigen vanuit het hart en onze talenten/gaven in te zetten voor het welzijn van Allen.

Om alle leven te Dienen, Eren en Respecteren binnen de Universele Wetten.

Dit is onze Missie Samen.

 

Als je het voelt, kan je me reserveren per dag of meer om te brainstormen en uitdrukking te geven aan wat mag uitgewisseld/ontdekt worden. Om zodoende jou wensen naar een volgend architecturaal nivo te brengen.

Alles wat we denken, doen, zeggen, voelen, zijn én creëren is een levend bewijs van wie We Zijn. Herinner het, Wees het.


Via de VERBIND link kan je mij een email sturen. Je kunt me ook altijd volgen op Facebook en Linkedin
 

Dankjewel om in dienstbaarheid voor jou te mogen zijn!

 

In Liefde, Juul 

Architect van het Leven.

bottom of page