top of page

CEREMONY TANIA & KOEN
KESSEL [BELGIUM]

CEREMONY TANIA & KOEN Kessel [B]

How nice to feel the right energy the day our souls confirm that they belong together. On that wonderful day of our marriage, only gentle energy was present, and Juul managed to put just the right stresses to playfully stroll that energy through the small universe of our children, family and friends. Present where possible, in the background when you can feel like the star of the moment as a couple. Subdued and at the same time exuberant of love, a blanket of warm light in our white church.

 

The deeply touching rituals, the expressions of our connectedness, are a permanent physical presence of our love.

 

Thank you Juul and Sophie, you felt like a gift in this extraordinary moment.

Tania & Koen

Wat fijn om op de dag dat onze zielen bevestigen dat ze bij elkaar horen, de juiste energie te voelen. Die wonderlijke dag van ons huwelijk was er alleen maar zachte energie aanwezig en Juul wist precies de juiste klem-tonen te leggen om die energie speels door het kleine universum van onze kinderen, familie en vrienden te laten flaneren. Aanwezig waar het kan, op de achtergrond wanneer je je als koppel de ster van het moment mag voelen. Ingetogen en tegelijkertijd uitbundig van liefde, een dekentje van warm licht in onze witte kerk.

 

De diep-rakende rituelen, de uitingen van onze verbondenheid, zijn een blijvende fysieke aanwezigheid van onze liefde.

 

Dank je Juul en Sophie, jullie voelden aan als een geschenk op dit buiten-gewoon moment.


- Tania & Koen

bottom of page